Bøker

Einar Forlag har gjeve ut fleire bøker med lokalhistorie frå Nordmøre

Kroknes laksevorpe

«DRA – DRA!» Utkikaren på krakken ser at laksen er på veg inn i vorpa, og landmannen hiv seg på tauet og dreg saman nota

Les meir
Historia til Halsa vidaregåande skole

Fokuset til denne boka er historia til «Husmorskulen», som hadde namnet Halsa vidaregåande skole, frå hausten 1977 til våren 2001, sluttfasen til eit viktig undervisningstilbod, ikkje

Les meir
Halsa kyrkje

Halsa kyrkje vart bygd i 1724 og er ei av dei vakraste korskyrkjene i landet. Kyrkja vart renovert først på 1920-talet og på 2000-talet. Heftet

Les meir
Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie og båtar

Boka «Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie og båtar» fortel, på 254 sider og med vel 500 fotografi og skisser, historia til dei to båtbyggeria Kleivsetsjyn

Les meir
Historia til Nordmøre husmorskule

Boka er eit resultat av arbeidet til ei arbeidsgruppe med to tidlegare rektorar, to lærarar og Einar Oterholm som har vore sekretær og koordinator. Boka tek oss

Les meir
Torvik-samlinga

I tida 1949 – 1952 fotograferte Olav Torvik (1899 – 1994) dei fleste heimane og ein god del personar i dåverande Halsa kommune. Arbeidet med

Les meir
Tørking av klippfisk på Korsnesa

”Tørking av klippfisk på Korsnesa – ei attåtnæring frå slutten av 20-åra fram til 50-talet” er ein lokalhistorisk godbit av eit hefte på 20 sider

Les meir
Bli med åt Skålvikfjorda

Frå hausten 1996 til hausten 1999 har ei gruppe samla inn og registrert fotografi som har å gjere med bygda Skålvikfjorden eller den gamle skolekrinsen

Les meir
Presteskøytene

Våren 1948 fekk J. M. Kleivset i oppdrag å bygge tre skyssbåtar som prestane i dei mest verharde i Finnmark og Troms skulle disponere. Dei

Les meir

Einar Forlag

Lokalhistorie mellom to permar

Forfattaren

Einar Oterholm, f. 1944, cand.real. (1971) med faga matematikk, fysikk og geofysikk hovudfag. Har arbeidd som lektor i den vidaregåande skolen, fysikkansvarleg i KPT Naturfag

Kontakt

Kontakt meg gjerne på ei av desse adressene

Kontaktinformasjon

Adresse: Einar Oterholm Halsavegen 406 6680 Halsanaustan