Historia til Halsa vidaregåande skole

Fokuset til denne boka er historia til Halsa vidaregåande skole frå hausten 1977 til våren 2001, sluttfasen av eit viktig undervisningstilbod på Nordmøre. I tillegg har Einar Oterholm teke med forhistoria til dette undervisningstilbodet med dei ulike endringane i skolesystemet vårt.

I tillegg til mange bilete frå livet på Halsa vidaregåande skole, er alle klassebileta frå haustkurset til og med skoleåret 2000/2001 teke med.

Boka kom ut i 2018 og har 180 sider.

Det vart trykt opp altfor mange eksemplar av boka, noko som har ført til at den blir selt frå Einar Forlag for kr 100 + porto, ekspedisjon.