Halsa kyrkje 300 år

Utsalsprisen er kr 300 og frå 24.01.24 til sals i lokale butikkar.

Boka kan også kjøpast direkte frå Einar Oterholm, einar@oterholm.no, tlf 472 89 898

eventuell porto og ekspedisjon kjem i tillegg (for tida kr 85)

Bilete frå boka

Ca 1905

2016

Erik Blomstrøm med messehakelen frå ca 1650.

Bryllaupsfølgjet til Edvard og Randi Vullum, 23.05.1899 – truleg det eldste fotografiet frå kyrkja.

Gravfølgje frå Nistu Sæter Indre i 1947.

Dobbeltbryllaup i Plassa i 1949. Brudepara Aasa og Harald Klevset og Abraham og Alma Botten.