Halsa vidaregåande – ny bok

«Historia til Halsa vidaregåande skole» er nyaste verk i Einar Oterholm sitt arbeid med å dokumentere institusjonar og bedrifter i Halsa. Boka føyer seg inn i ei rekkje – saman med båtbyggjarhistorie, kyrkjebok og fjorårets verk om husmorskulen. Laurdag presenterer han sitt nyaste opus under eit elevtreff i Stornaustet…

http://old.trollheimsporten.no/halsa-vidaregaaande-ny-bok.6148968-151937.html