Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie og båtar

Boka «Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie og båtar» fortel, på 254 sider og med vel 500 fotografi og skisser, historia til dei to båtbyggeria Kleivsetsjyn og Plassasjyn og også til dei fleste båtane som vart bygde der.

I eit kapitel går ein gjennom korleis trebåtane vart bygd ved Kleivsetsjynå.

Boka kostar kr 300 og er foreløbig å få kjøpt ved Bunnpris på Halsanaustan og Enge, ved COOP Prix på Liabøen, Notabene på Amfi i Surnadal, Ark Storkaia og Ark Futura i Kristiansund.

Boka har fått svært god omtale og er eit viktig tilskot til industrihistoria i Halsa.

Den kan også kjøpast frå Einar forlag, men då kjem porto og ekspedisjon i tillegg. Faktura blir lagt ved sendinga.

Kleivsetsjyn og Plassasjyn – historie og båtar
kr 300