Kontaktinformasjon

På familietur med solgrilling av pølser i oktober 2002

Adresse:
Einar Oterholm

6680 Halsanaustan

Mobil:
47289898

E-post:
einar@oterholm.no

Heimeside:
www.oterholm.no